Caring Vets is een vereniging van dierenartsen die zich willen uitspreken over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich willen inzetten voor een consequente professionele uitvoering van wetten en richtlijnen. 
Dierenartsen zouden als hoogste prioriteit moeten hebben zich te houden aan de Code voor de Dierenarts. Met name artikel 2.1: Dierenartsen dienen het welzijn en de gezondheid van dieren die onder hun hoede zijn te respecteren, te bevorderen, te herstellen en/of te bewaken’.
Het doel van Caring Vets is om een stem te laten horen op het gebied van dierenwelzijn, gebaseerd op onze veterinaire expertise. Daarnaast stimuleren we het gesprek over dierenwelzijn bij onze beroepsgroep. Het bestuur en de leden zijn werkzaam in de praktijk en daarbuiten, in verschillende sectoren, zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen. Bij alle activiteiten van Caring Vets zullen ook klimaatverandering en biodiversiteitsverlies betrokken worden.

‘Caring vet’ en nog geen lid? Klik dan hier voor meer informatie over lid worden.

Caring Vets is an Association of Dutch Veterinarians taking a stand to improve Animal Welfare, based on the Veterinary Code of Conduct.

This website is mainly in Dutch, however, we very much welcome our colleagues abroad to contact us to unite forces where possible. Statements and articles in English can be found here.