Beelden legkippenstallen; excessen of gangbare praktijk?

Reactie van Caring Vets op de undercoverbeelden van kippenstallen door Animal Rights: zien we excessen of de gangbare praktijk? Wat zien we op de undercoverbeelden van Animal Rights? Misstanden? Mishandelingen? Verwaarlozing van dieren? Of een alom geaccepteerde vorm van productie van eieren? Wederom laten de beelden van Animal Rights, gemaakt in verschillende Lees meer…

Reactie Caring Vets op nieuwe methoden om zwanen in Zuid Holland te doden

Ingestuurde reactie naar Provincie Zuid Holland. Bij deze wil Caring Vets bezwaar maken tegen de voorgenomen plannen van de Provincie Zuid Holland om de mogelijkheden tot het doden van knobbelzwanen met zeer dieronvriendelijke methodes te vergroten. De provincie Zuid Holland is voornemens om het “Faunabeheerplan Knobbelzwanen” van de Faunabeheereenheid ZH Lees meer…