Op dinsdag 11 juni organiseerden VetInvolved en Veterinaire Veefokkersclub ‘De Uithof’ een discussieavond over de ‘restproducten’ […]
Begin april was Caring Vets, op uitnodiging van een groep diergeneeskunde studenten, op de faculteit. Onder […]