Algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht

Klik hier voor volledige Position Paper Caring Vets Resumerend:Religieuze slacht zonder voorafgaande bedwelming betekent volgens dierenartsen enwetenschappers een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. De toegenomen morele status van dieren vereist dat hun intrinsieke waarde zwaarder moet wegen bij afwegingen over hun gebruik dan tot nu toe. Er zijn alternatieven beschikbaar Lees meer…

De strijdbijl moet begraven, want het dier schiet er niets mee op

Dierenactivisten en boeren moeten de strijdbijl begraven, want het dier schiet er niets mee op, betoogt Jan Staman in De Volkskrant. De veehouderij moet een license to produce afdwingen door dierenwelzijn centraal te stellen. Dat werkt alleen als alle andere partijen in de productieketen – van toeleveranciers, verwerkers en de detailhandel tot verzekeraars Lees meer…