Henriëtte Bout: “Wat dierproeven betreft zijn onderzoekers oerconservatief”

“Door het gebruik van slimme innovaties is er een wereld te winnen in het proefdiergebruik.” Volgens bio-ethicus en lid van het Nationaal Comité advies dierproeven Henriëtte Bout kan er door meer samenwerking en het combineren van proeven een enorme reductie in het aantal proefdieren worden bewerkstelligd.  In april 2016 formuleerde toenmalig Lees meer…

‘Mens-op-chip’ als duurzaam proefdieralternatief

Amerikaanse wetenschappers hebben een duurzaam alternatief ontwikkeld voor het testen van medicijnen door gebruik te maken van een microchip. Deze chip bootst menselijke orgaansystemen na, waardoor dierproeven overbodig worden. In het project iChip (In-vitro Chip-based Human Investigational Platform) werken onderzoekers van het Amerikaanse Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) aan de Lees meer…