Begin 2021 is Caring Vets het initiatief ‘Ombudsmens voor dieren’ gestart. Dit initiatief beoogt een betere rechtspositie voor dieren en wil dat dieren een ‘politieke stem’ krijgen. Eén van de manieren om dat te realiseren is het aanstellen van een speciale Ombudsmens voor dieren naast de Nationale ombudsman.
De Ombudsmens voor dieren roept de overheid ter verantwoording voor het verzaken van daadwerkelijke bescherming van dieren. Het ‘maakbare’ dier kan niet overgelaten worden aan de (economisch gedreven) sector.
Paarden houden doen we voor ons eigen plezier of vanuit economische belangen in de sport of fokkerij. “Door deze focus op onszelf is het belang van het paard ondergeschikt geworden aan dat van onszelf. De natuurlijke behoeftes van het paard zien we vaak over het hoofd. Vooral als deze ons niet goed uitkomen.”
Artikel TvD over de rol van de dierenarts bij het welzijn van paarden die door de mens gehouden worden.
De relatie tussen mens en dier is ingewikkeld. We houden van ze en leven met ze […]
Statement van Caring Vets betreffende de aantasting van gezondheid, welzijn en integriteit van het paard ten […]
Er is te veel onzekerheid over het welzijn van ‘hulpdieren’ in Nederland. Iedereen kan dieren opleiden […]
In Europa wordt 84% tot 90% van de paarden individueel en op een kleine oppervlakte gehuisvest[i]. […]
Een film van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (2012) /  A film produced by the faculty of […]