Belgische verbod op onbedwelmde slacht is niet in strijd met de Europese wet en onbedwelmde slacht op religieuze gronden heeft geen recht op uitzondering!
Resultaat onderzoek in 24 Europese landen: 9 van de 10 Europeanen die deelnamen aan het onderzoek willen verplichte bedwelming voor de slacht!
Verbod op onbedwelmde slacht in gevaar door uitspraak van Advocaat-Generaal Hogan dat onbedwelmde slact op religieuze gronden een uitzonderingspositie moet blijven houden.
Klik hier voor volledige Position Paper Caring Vets Resumerend:Religieuze slacht zonder voorafgaande bedwelming betekent volgens dierenartsen […]
Dierenartsen zijn het er wel over eens: ieder dier dat wordt geslacht, dient tenminste bedwelmd te […]
Caring Vets spreekt zich uit tegen een artikel op de opiniepagina van Trouw, waarin oud D66-senator […]
Reactie op de argumentatie van Stefan Paas in het Twistgesprek (NRC, 13 april 2018) over het verbod op onbedwelmde slacht.
Als dierenarts die werkt als toezichthouder bij verdoofd en onverdoofd slachten wil ik jullie vertellen wat […]
AVATMA report: Killing or slaughter of animals without prior stunning. Exceptions to European legislation on animal welfare. […]