Zolang het gesprek positief en constructief blijft zijn ‘The Caring Vets‘ welkom bij de GGL om […]
De KNMvD is het oneens met de stelling dat veterinairs (vets) te weinig ondernemen om het […]
Een groeiende groep kritische dierenartsen onder de naam ‘The Caring Vets’ pleit voor een structurele verandering van […]
27 juni 2017 NRC – Caring Vets vindt dat dierenartsen, als beroepsgroep, moeten opkomen voor het dier en protest moeten aantekenen tegen de huidige situatie in de intensieve veehouderij. De manier waarop met productiedieren omgegaan wordt zijn gaandeweg steeds verder weggeraakt van datgene waar wij als dierenarts pal voor zouden moeten staan, ‘het bevorderen van dierenwelzijn, hulpverlening aan dieren die lijden, het melden van ernstige tekortkomingen in de verzorging en het respecteren van de intrinsieke waarde van het dier.’ Artikel 2 in de code voor dierenartsen.