In de biologische varkensstal van Kees Scheepens in Oirschot plassen en poepen enkele biggen sinds kort […]
OIRSCHOT – Een groep van 130 kritische dierenartsen heeft zich geschaard achter de tegenstanders van een […]
24 juni 2018 Geachte leden van de Provinciale Staten van Brabant Via de media bereikte ons […]
Greenpeace YouTube: De industriële veeteelt creëert vele slachtoffers. De oplossing voor klimaat, natuur en mens is […]
Interviews met een aantal bestuursleden van Caring Vets in Down to Earth Magazine van Milieu Defensie. […]
Bestuursleden van de Caring vets Rene van der Luer en Anne Hanssen hebben op 17 november […]
Op uitnodiging van de Partij voor de Dieren komt The Caring Vets naar de Tweede Kamer. […]