Onderzoek naar NVWA controle slachthuizen Noord Nederland

Reactie Caring Vets, werkgroep landbouwhuisdieren & slacht op Kamerbrief over Slachthuizen in Noord-Nederland, waarin Minister Schouten (LNV) de Tweede Kamer informeert over terugkerende signalen over het functioneren van enkele middelgrote slachthuizen in Noord-Nederland. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft opdracht gegeven onderzoek te doen naar de manier waarop voedselwaakhond NVWA is Lees verder…

Lange-afstandstransporten landbouwhuisdieren

Verklaring van Caring Vets betreffende lange-afstandstransporten van landbouwhuisdieren en transporten naar niet-EU landen. Beieren en Sleeswijk-Holstein hebben alle export van landbouwhuisdieren naar derde landen tijdelijk stilgelegd.  De aanleiding was de weigering van een dierenarts om een gezondheids-certificaat af te geven voor het transport van een drachtige vaars naar Oezbekistan, een Lees verder…