Op 11 en 12 april stond Caring Vets op de Voorjaarsdagen van de KNMvD. Tijd om veel lezingen […]
Caring Vets is Om informatie te verstrekken over de vereniging, de werkgroepen en uiteraard over dierenwelzijn, is […]
Nieuwe leden (dierenartsen) voor onze werkgroepen: gezelschapsdieren, vogels, proefdieren, paard, landbouwhuisdieren & (onbedwelmde) slacht en klimaat […]
De zomer is weer in het land, veel paarden mogen weer dag en nacht de wei […]
Greenpeace YouTube: De industriële veeteelt creëert vele slachtoffers. De oplossing voor klimaat, natuur en mens is […]
Interviews met een aantal bestuursleden van Caring Vets in Down to Earth Magazine van Milieu Defensie. […]