Stalbranden komen frequent voor en halen vele malen per jaar het nieuws. Meestal komen er grote aantallen dieren bij om het leven. In het hierna volgende zullen we enkele diersoorten in relatie tot stalbranden de revue laten passeren.
Reactie op plan Europese Commissie om intensieve veehouderij als duurzaam te benoemen
Belgische verbod op onbedwelmde slacht is niet in strijd met de Europese wet en onbedwelmde slacht op religieuze gronden heeft geen recht op uitzondering!
Onderzoekers menen dat het lijden en de dood van (proef)dieren volledig gerechtvaardigd is met het argument dat de gezondheid van de mens daarmee gediend is.
Als dierenartsen zijn we verplicht op te komen voor het welzijn van katten, of het nu zwerfkatten of huiskatten zijn. Er zijn veel maatschappelijke vraagstukken die het welzijn en de gezondheid van de kat onder druk zetten.
De grote vraag naar puppy’s is een gat in de markt voor criminelen, met naar nu blijkt mogelijk grote gevolgen voor de volksgezondheid.
Interview met Prof. Dr. Coenraad Hendriksen, dierenarts, emeritus hoogleraar Alternatieven voor Dierproeven, Universiteit Utrecht
Artikel TvD over de rol van de dierenarts bij het welzijn van paarden die door de mens gehouden worden.