Statement van Caring Vets betreffende de aantasting van gezondheid, welzijn en integriteit van het paard ten gevolge van fokken op onwenselijke uiterlijke kenmerken.

 

Net als in de huisdierenfokkerij is ook in de paardenfokkerij een zorgwekkende ontwikkeling gaande, waarbij gefokt wordt op steeds extremere raskenmerken. Het fokken van dieren met een overdreven concaaf profiel in combinatie met een kleine neus komt voor bij het Arabische paard, alsook bij rassen zoals de Welsh en het Miniatuurpaard.

Caring Vets stelt dat welzijnsbeperkende uiterlijke, en gepaard daaraan ook inwendige, kenmerken als deze onacceptabel zijn.

De extreme vorm van het hoofd van Arabische hengst El Rey Magnum (Orrion Farms) veroorzaakten in 2017 een hoop ophef bij dierenartsen. Klik op de foto voor filmbeelden van deze hengst.

 

Gezondheid belangrijker dan uiterlijk

Caring Vets stelt gezondheid en welzijn van dieren boven het uiterlijk en vindt het belangrijk dat paarden vrij zijn van erfelijke aandoeningen. Daarbij is het volgens Artikel 3.4 Besluit houders van dieren verboden (met) dieren te fokken die op erfelijkheid gebaseerde, welzijnsbeperkende eigenschappen en/of gezondheidsproblemen hebben.

In de fokkerij behoort de intrinsieke waarde (eigenwaarde van het dier, zonder nut voor de mens) van het paard voorop te staan en mag de integriteit (heelheid) van het dier niet aangetast worden. Aantasting van de integriteit zorgt ervoor dat paarden hun natuurlijke gedrag niet meer kunnen vertonen en daarvan welzijns- en/of gezondheidsproblemen ondervinden. Het fokken van paarden met een extreem ingedeukte neus tast naast het welzijn, de integriteit van het dier aan.

 

Extreem ingedeukte neus

Paarden kunnen enkel door hun neus ademen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen en honden.  Echter door te fokken op een sterk concaaf profiel is er sprake van een extreme indeuking van de neus, waardoor de neusgangen  minder ruim zijn en ademhalen dus moeilijker wordt voor deze paarden. Hierdoor kunnen benauwdheidsklachten ontstaan, en het paard zal slechts beperkte inspanningen kunnen verrichten.

Schedel paard met wortels van de kiezen blootgelegd (Royal Veterinary College, London)

Daarnaast komen bij paarden met erg concave hoofden en kleine neuzen door ruimtegebrek diverse gebitsproblemen, zoals eruptiecystes, scherpe tandpunten en infecties,  vaker voor dan bij paarden met normale hoofden[1].

 

 

 

Caring Vets roept  alle betrokkenen op:

Fokkers: fok geen dieren met uiterlijkheidskenmerken waardoor hun  gezondheid wordt aangetast.

Juryleden op shows: beoordeel dieren niet alleen op uiterlijk, maar ook op welzijn en functioneren.

Overheid: handhaaf bestaande wetgeving betreffende het bewust fokken van dieren op welzijnsbeperkende eigenschappen.

Dierenartsen: geef voorlichting en advies aan paardeneigenaren en wijs hen op de wettelijke consequenties.

Bedrijven: maak geen reclame met dieren die lijden door hun uiterlijk .

Consument: koop geen dier met gezondheidsproblemen, zeker niet wanneer deze bewust zijn veroorzaakt door uiterlijke kenmerken. Laat u in elk geval adviseren door uw dierenarts.

 

[1] Equine Dentistry, 3rd Edition, Editors: Jack Easley, Padraic Dixon, James Schumacher