De huidige veehouderij is onacceptabel. Zolang het nog nodig blijkt om dieren te houden, moet dat gebeuren naar hun aard en behoeften. Caring Vets is daarom blij met de publicatie van het Deltaplan Veehouderij  door de Dierenbescherming.

Caring Vets heeft zelf een toekomstvisie ontwikkeld, ‘Het Diereffect Basisdocument’. Hierin staat het dier centraal en worden de algemene voorwaarden om dieren voor productie te mogen houden genoemd. Deze worden nader uitgewerkt per diersoort.   

Wil je reageren op dit basisdocument Diereffect? Mail naar info@caringvets.nl