Klik hier voor volledige Position Paper Caring Vets
Resumerend:
Religieuze slacht zonder voorafgaande bedwelming betekent volgens dierenartsen en
wetenschappers een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. De toegenomen morele status van dieren vereist dat hun intrinsieke waarde zwaarder moet wegen bij afwegingen over hun gebruik dan tot nu toe. Er zijn alternatieven beschikbaar om religieus te slachten mét voorafgaande bedwelming. Dit komt tegemoet aan de maatschappelijke consensus dat dieren gedood mogen worden voor consumptie, maar daarbij niet mogen lijden. Consumenten willen erop kunnen vertrouwen dat het vlees dat zij consumeren afkomstig is van met voorafgaande bedwelming geslachte dieren. Internationale handel in onbedwelmd geslacht vlees – in plaats van alleen slachten voor de lokale behoefte – en de niet transparante vleesstroom zijn in tegenspraak met het doel van de wet.

Rondetafelgesprek met de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ter voorbereiding van ingediende motie PvdD voor wijziging in de Wet Dieren in verband met de invoering van een algehele plicht tot bedwelming van dieren voorafgaand aan de slacht.

De bijdrage van Caring Vets spreker dierenarts K. Reidinga tijdens het rondetafelgesprek op 11:27.

Sprekers en position papers van de sprekers zijn hier te vinden.
Het hele debat is hieronder terug te zien.