Krijn is Research Manager en Senior Economist bij Wageningen Economic Research (WUR) en Raadslid bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur en verantwoordelijk voor het advies “Duurzaam en Gezond”. Hij vindt dat er goede redenen zijn om de consumptie van vlees en zuivel te verminderen. De milieukosten van de veehouderij en andere kosten voor de samenleving zitten niet in de prijs.

Klimaatbeleid zal leiden tot minder vee houden, meer plantaardig eiwit produceren en niet vanuit dit land de hele wereld willen voeden. Ons voedselsysteem, en met name onze manier van vee houden, kan een stuk duurzamer. Poppe denkt daarbij concreet aan kringlooplandbouw. Consumenten kunnen worden gestimuleerd via het in rekening brengen van de werkelijke prijs voor vlees en zuivel, bijvoorbeeld via btw, en de producenten via toekennen van emissierechten. Erfbetreders zullen boeren moeten helpen met nieuwe verdienmodellen.

Frank is Universitair hoofddocent, faculteit Diergeneeskunde, departement Gezondheidszorg Landbouwhuisdieren, Epidemiologie, Infectieziekten en Gezondheidszorg.

Vanaf nu duurzaam produceren met een goed gevoel.

Volgens velen is de meest duurzame methode van dierlijk eiwit produceren de plofkip. Dit staat haaks op de ideeën over dierenwelzijn. Om in de toekomst te kunnen blijven produceren is duurzaamheid een must, maar moeten we dan echt de dieren de rekening gaan laten betalen? Frank van Eerdenburg zal op 26 oktober hier op ingaan en laten zien dat het houden van landbouwhuisdieren duurzaam en ook heel diervriendelijk kan.

Erna Post

Ruim 20 jaar practicus in hart en nieren. Werkzaam in een gemengde praktijk in Overijssel. Geïnspireerd door “Bodemboeren” en kennisdeling via Platform Natuurlijke Veehouderij. Ervaring met gangbare en biologische bedrijven en interesse in het toepassen van fytotherapie.

Erna neemt je mee in haar eigen proces van “anders denken” en toch met de beide benen in de praktijk blijven staan. De volgende vragen en overdenkingen komen tijdens haar presentatie voorbij:
Welke kennis hebben dierenartsen nodig wat betreft de kringlooplandbouw en beschikken we voldoende over deze kennis? 
Hoe ziet de kringloopboer onze veranderende rol? 
Welke kansen en bedreigingen zijn er? 

Prof. dr. Pim Martens 
Hoogleraar Duurzame Ontwikkeling 
www.pimmartens.info 

Dieren en duurzaamheid, daar zet Pim Martens (Maastricht University) zich volledig voor in. Deze professor 'Dierzaamheid' is gepromoveerd wiskundige, wetenschapsactivist én maakt zich in het dagelijks leven sterk voor goede relaties tussen mensen en dieren. 

Wat hebben huisdieren te maken met duurzaamheid en onze betrokkenheid bij natuur? Niet alleen autorijden en vliegen, maar ook het hebben van een huisdier draagt bij aan milieuvervuiling en klimaatverandering. Pim Martens komt met onderzoeksresultaten die laten zien of je nu beter wel of niet een huisdier kunt hebben. Die vraag is namelijk nog niet zo makkelijk te beantwoorden met ja of nee. Wat is bijvoorbeeld de ecologische pootafdruk van je hond? Maar hoe zit het aan de andere kant met de voordelen van onze band met dieren voor de samenleving van de toekomst? 

Maaike is student diergeneeskunde en oprichter van VetInvolved, een studenteninitatief bestaande uit kritische en betrokken diergeneeskundestudenten met hart voor ethiek en dierenwelzijn.

In de maatschappij wordt veel gediscussieerd over dieren, waarbij de gemoederen soms hoog oplopen.Tegelijkertijd is er binnen het onderwijs van de Faculteit Diergeneeskunde nog ruimte voor verbetering is op het gebied van discussies over ethische kwesties en actualiteiten. VetInvolved wil hierop inspringen en streeft ernaar dat studenten vroeg in hun carrière leren discussiëren en oefenen met het vormen en verwoorden van een onderbouwde mening. Dit leidt ertoe dat zij later als dierenarts en ambassadeur van het dier vol vertrouwen kunnen deelnemen aan het publieke debat over dierenwelzijn.