Jul 2020

Caring Vets Limburg heeft vragen gesteld aan de gemeente Voerendaal naar aanleiding van het artikel in de Limburger over het

Jun 2020

Feb 2020

2

Dierenarts Arabella Burgers en CDA-Kamerlid Jaco Geurts in debat op Radio 1 bij De Nieuws BV, over open brief misstanden intensieve veehouderij. Luister hier naar de uitzending

Kees Scheepens is dierenarts en varkensboer. Hij is gepromoveerd op het natuurlijk gedrag van varkens. Hij adviseert boeren in Nederland en in het buitenland hoe varkens op een natuurlijkere manier gehouden kunnen worden. Luister hier naar de uitzending

Experts schatten de kans hoog dat in Nederland tientallen miljoenen kippen pijn lijden door onder andere gewrichtsproblemen, zweren en maag-darmstoornissen. Aan die pijn wordt nu nooit wat gedaan, omdat er geen geregistreerde pijnstillers voor kippen beschikbaar zijn.

Lees verder

Caring Vets riep vorige week in een statement op om de wet fokken dieren te handhaven. Namens Caring Vets zit dierenarts Piet Hellemans aan tafel bij Radar om te praten over doorgefokte raskatten. Lees verder en bekijk de uitzending van Radar

Caring Vets voorzitter Arabella Burgers licht, na overleg met leden werkzaam in deze sector, verklaringen van de vleeskeurmeesters toe. Deze hebben onder ede verklaringen afgelegd die gedeponeerd zijn bij de notaris, ze wilden uit angst voor de repressailes niet zelf in beeld het woord doen. De aflevering van Een Vandaag is hier terug te zien.

Reacties verzonden op verschillende media uitingen van bedrijven waar bij brachycefale dieren gebruikt worden. Uitgelegd waarom het promoten van deze dieren nadelige gevolgen voor hun welzijn heeft. Consumentengids December 2017 - Dierenarts kiezen; Kampioen Maart - Vervoer van honden in de auto; ABN-AMRO - pas kapot campagne; Pug pop up cafe Amsterdam.

Consumentengids Maart

Reactie van Caring Vets n.a.v. het gebruik van een levende haan tijdens het Kallemooi feest op Schiermonnikoog.

Brief aan de Gedeputeerde Staten van Flevoland, ondertekend door de Dierenbescherming, Caring Vets, Dierbaar Flevoland, Fauna4Life, IVN, SoortenNL (een netwerk van organisaties met o.a. de Vlinderstichting, RAVON, FLORON en EIS) en de Zoogdiervereniging.

Interviews met een aantal bestuursleden van Caring Vets in Down to Earth Magazine van Milieu Defensie.

Via de media bereikte ons het bericht dat de gemeente Oirschot vergunning heeft verleend voor een megastal aan de Logtsebaan in Oirschot. Het betreft hier een varkensstal voor 16.000 varkens. In eerste instantie weigerde de gemeente Oirschot de vergunning te realiseren, echter het nieuw gevormde College is helaas op dit besluit terug gekomen. Als dierenartsen en leden van de Caring Vets willen we bij deze bezwaar maken tegen het houden van dieren in de intensieve veehouderij, zeker in deze grote hoeveelheden. Lees verder

De industriële veeteelt creëert vele slachtoffers. De oplossing voor klimaat, natuur en mens is een kleinere en ecologische veestapel.

“De boetes die deze slachthuizen hebben gekregen zijn absurd laag”, dierenarts Arabella Burgers, oprichter van Caring Vets, reageert op de vreselijke misstanden in slachthuizen die RTL Nieuws onthulde. De NVWA beboette 19 Nederlandse slachthuizen voor ernstige misstanden met dieren. Zo blijkt dat slachthuizen dieren levend in gloeiend heet water gooien en verdrinken of levend villen. De dierenartsen stellen een lijst aan maatregelen voor en willen dat de minister ingrijpt. Lees hier het interview

De door RTL Nieuws naar buiten gebrachte rapporten van de NVWA waarin ernstige schendingen van dierenwelzijn tijdens de slacht worden omschreven, doen heel Nederland huiveren. Lees hier de reactie van Caring Vets

De provincie Zuid Holland is voornemens om het “Faunabeheerplan Knobbelzwanen” van de Faunabeheereenheid ZH goed te keuren. In combinatie met de “Verordening uitvoering Wet Natuurbescherming ZH” introduceert en legaliseert de Provincie hiermee mogelijkheden om knobbelzwanen te vangen en te doden met methodes die tot nu toe verboden zijn. Lees verder

Dierenarts Arabella Burgers zegt dat de bedrijven de wet overtreden. "Je mag de dieren niet nodeloos extra laten lijden, geen extra stress veroorzaken bij het vangen of tijdens het transport. Als dat wel gebeurt, gaat het om dierenmishandeling. Dat gebeurt hier structureel." Ze vindt dat de betrokken pluimveehouderijen door het Openbaar Ministerie moeten worden vervolgd of een boete moeten krijgen van de toezichthouder NVWA. Lees verder

Hoe kunnen stalbranden voorkomen worden? De prijs die de consument wil betalen voor dierlijke producten ligt laag en investeren in brandveiligheid in de veehouderij kost geld. Daarom komen er jaarlijks duizenden dieren om bij een stalbrand. Dat moet en kan anders, aldus dierenarts Arabella Burgers.  Lees verder

Beste mensen van de Plastic Soup Foundation, Allereerst hulde voor jullie stichting en goede werk. Het verbaasde ons alleen zeer dat jullie de feestelijke lancering van jullie Plastic Soup lespakket op 15 augustus in het Dolfinarium te Harderwijk willen houden! Namens Caring Vets willen wij dringend een beroep op jullie doen hier vanaf te zien en het lespakket op een andere locatie te lanceren. Lees verder

Dierenarts John Woudstra, verbonden aan Caring Vets, loopt met Een Vandaag over de RAI hondenshow en geeft uitleg over fokken op uiterlijke kenmerken. Lees verder

Opmerkingen bij beelden* BPRC (Biomedical Primate Research Centre) gefilmd door een dierenarts van ADI (Animal Defenders International) [*waarschuwing; schokkende beelden] en de reactie van het BPRC  hierop.

N.B. Wij zijn ons ervan bewust dat deze beelden undercover zijn verkregen en dat dit niet altijd in context te plaatsen is, echter er zijn een aantal punten waar kanttekeningen bij te plaatsen zijn.

Lees verder

Caring Vets, de veterinaire vereniging voor dierenwelzijn, maakt zich ernstige zorgen over de gekozen koers van minister Carola Schouten om de Afrikaanse varkenspest uit Nederland te weren. Lees verder

'Hoogzwangere koeien slachten is verboden, maar het gebeurt meerdere keren per week. Het gaat om koeien die drachtig zijn van een volgroeid en levensvatbaar kalf van ruim acht of negen maanden oud. Dat blijkt uit cijfers die RTL Nieuws heeft opgevraagd bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).' Lees verder

Dierenarts Mardou van Leuven (Caring Vets) gaf bij Kassa uitleg over de structurele welzijnsschendingen van de cavia's in de handel.

Uitzending bekijken

Lees artikel

Animal Rights bracht deze week beelden naar buiten van varkenshouderijen, gemaakt met een verborgen camera. Nieuwssites deelden de beelden onder koppen als ‘Beelden van mishandeling varkens bij twee houderijen naar buiten gebracht’. Het leverde direct honderden verontwaardigde reacties op. De kop en de publieke verontwaardiging doen denken dat het hier om excessen gaat, het tegenovergestelde is waar. Het filmpje toont de normale gang van zaken in de varkenshouderij.

Lees verder

Reactie van Caring Vets op de undercoverbeelden van kippenstallen door Animal Rights: zien we excessen of de gangbare praktijk?

Wat zien we op de undercoverbeelden van Animal Rights?
Misstanden? Mishandelingen? Verwaarlozing van dieren? Of een alom geaccepteerde vorm van productie van eieren?

Lees verder

Het dierenleed dat achter jouw donzen jas schuilt.
Misschien draag jij met dit koude weer wel een jas met dons, of lig je ‘s avonds warm onder een donzen dekbed te slapen. Dan kan het goed zijn dat je er nooit bij stil hebt gestaan waar dat dons eigenlijk vandaan komt, en onder welke omstandigheden de dieren wiens verendek in onze producten terecht komen, gehouden worden. Maar in de afgelopen twee jaar zijn steeds opnieuw misstanden en dierenleed aan het licht gekomen in de pluimveehouderij sector, waar eenden en ganzen gehouden worden en tijdens of na hun leven geplukt worden voor hun dons.  Lees verder

In de aflevering van Zembla van 17 oktober werd getracht de Nederlandse vleeskalversector in beeld te brengen. De grootste speler in het veld, de VanDrie Group, wilde niet meewerken aan het item, ook waren de makers van het programma helaas niet welkom in een gangbare kalvermesterij. Toch werd een scherp, maar duidelijk beeld getoond van een sector waarin gezondheids- en welzijnsproblemen van oudsher, en ook nu nog, een rol van belang spelen.

Lees verder

De hoogleraren die zich in een
artikel in de Volkskrant van 3 oktober uitspreken over de risico’s van kringlooplandbouw, gaan uit van een aantal aannames die niet logisch zijn in het licht van de problemen die zij ook benoemen, zoals milieuproblemen, klimaatverandering, zoönosen en dierziektes.


Lees verder

Categories:

Tags: