aangeboden aan de Groene Amsterdammer (niet geplaatst)

Ziet u ook zoveel stukken over de onvermijdelijke ‘kanteling’ die steeds dichterbij komt? Woningnood, klimaatadaptatie, ruimtelijke ordening (Jacqueline Cramer) i, stikstof, landbouw (Cees Veerman)ii (Martha Bakkeriii en Wim de Vries), de lijst met onderwerpen waarover moeilijke beslissingen genomen moeten worden groeit en groeit. Voor- en tegenstanders van oplossingen scherpen de messen en verdedigen in de media hun standpunten. Met het installeren van de nieuwe Tweede Kamer en de kabinetsformatie wordt daar nog een schepje bovenop gedaan, want nu is hét moment om die kanteling te bewerkstellingen en/of de gewenste kant op te duwen. Maar over dieren heeft men het niet.

Lees verder