Onderwerp: De toegevoegde waarde van een ‘Ombudsmens1’ voor dieren.

De bescherming van het welzijn van gehouden dieren is in Nederland geregeld in de Wet dieren. In deze wet wordt ook de intrinsieke waarde van dieren erkend. Toch betekent dit niet dat een goed dierenwelzijn gegarandeerd is. Handelingen zoals het couperen van biggenstaarten en het ondersteboven aan de poten vangen van kippen (met botontwrichtingen tot gevolg), worden in Nederland dagelijks toegepast. Terwijl deze handelingen, op grond van Europese en nationale regelgeving niet zijn toegestaan wanneer ze routinematig worden toegepast of als ze onnodig lijden veroorzaken.

Recent deed de rechter uitspraak over het ondersteboven vangen van kippen, maar de minister van LNV legt deze uitspraak naast zich neer2. Het lijkt erop dat de overheid het welzijn van dieren niet serieus neemt. De overheid moet aangesproken kunnen worden op het niet handhaven na bovengenoemde aantastingen van het dierenwelzijn.

Al in 2007 kwamen in de Nota dierenwelzijn verschillende onderwerpen, zoals ingrepen aan dieren, ter sprake. Stoppen met lichamelijke ingrepen, was toen al de strekking van deze Nota. Jarenlang hebben dierbelangenorganisaties de politieke weg bewandeld, of zelfs via de rechter een uitspraak afgedwongen om tegemoet te komen aan wat in de Wet dieren is bepaald. Maar als alle wegen zijn bewandeld, waar kun je dan nog terecht? En is het wel de bedoeling om dit allemaal via de rechter uit te vechten?

Dierenbelangenorganisaties onderzoeken of een Ombudsmens voor dieren de overheid kan aanspreken op het tekortschieten in het beschermen van dieren en zo ja op welke manier. Er zijn immers ook een Kinderombudsman en een Veteranenombudsman.

Caring Vetsen andere betrokkenen hebben hun krachten gebundeld en al voorwerk gedaan. Nu zoeken zij een masterstudent die onderzoekt of en zo ja, welke toegevoegde waarde een Ombudsmens voor dieren kan hebben voor het waarborgen van dierenwelzijn in het huidige rechtssysteem.

We zoeken een gemotiveerde en zelfstandige student rechten of rechtsfilosofie die over dit onderwerp een scriptie wil schrijven. Bij interesse kun je een mail sturen aan ombudsmensvoordieren@caringvets.nl

19 januari 2022


1 Ombudsmens voor dieren is synoniem voor Ombudsman voor dieren.
2 https://www.wakkerdier.nl/persberichten/minister-negeert-rechter-bij-vangmethode-kippen/ 
3 https://www.caringvets.nl/o4d/ombudsmensvoordieren-geef-dieren-een-stem/

Tags: