Aandacht voor de Ombudsmens voor Dieren in het Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Copyright TvD, geplaatst met toestemming, waarvoor dank!

De Nationale ombudsman is een begrip in Nederland. Het is iemand die opkomt voor mensen die door de overheid niet gehoord worden, terwijl ze wel in hun gelijk staan. Wikipedia: “Een ombudsman, ombudsvrouw, ombudspersoon, ombudsdienst, of ombudsfunctie is een onpartijdige klachtbehandelaar die gevraagd en ongevraagd onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van gedragingen van overheden of van particuliere instellingen en bedrijven.”

Maar is er al een Ombudsmens voor Dieren?

Lees hier verder