(C) Gaia Belgium

De resultaten van het onderzoek zijn bekend!
(* Klik op link voor alle resultaten)

9 van de 10 Europeanen die deelnamen aan het onderzoek willen verplichte bedwelming voor de slacht!

Dank u wel voor uw steun!

Update: Europees Hof staat verbod op onbedwelmde slacht toe!

Hartelijk dank aan allen die hebben gedoneerd. Lees hier meer.


Het is in Europa wettelijk verplicht om dieren te bedwelmen voor de slacht. Er bestaat echter een uitzondering voor religieus slachten, waardoor in Europa jaarlijks honderdduizenden dieren op een uiterst pijnlijke en stressvolle manier aan hun einde komen. Dierenartsen zijn het erover eens dat onbedwelmd slachten een onnodige en zeer ernstige aantasting van het dierenwelzijn veroorzaakt, de standpunten van Caring Vets, KNMVD en FVE laten daar geen twijfel over bestaan.

Er zijn al manieren om dieren te verdoven die niet in strijd zijn met religieuze eisen en die ook al gebruikt worden (reversibel, bijvoorbeeld elektrisch). Inmiddels is er een verbod op onbedwelmde slacht in vijf lidstaten (Denemarken, Zweden, Finland, België en Slovenië).

Op 10 sep 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak van Advocaat-Generaal Hogan ontvangen dat het Belgische verbod mogelijk in strijd zou zijn met de Europese wet en dat onbedwelmde slacht op religieuze gronden een uitzonderingspositie moet blijven houden. Als het Hof dit advies in december overneemt is het Belgische verbod van tafel met als gevolg dat een verbod in overige EU-landen ook onmogelijk wordt.

Om dit te voorkomen start Eurogroup for Animals met spoed een grootschalig onderzoek in 24 Europese landen naar de mening van burgers over dit onderwerp. De resultaten worden samen met onafhankelijk juridisch onderzoek aangeboden aan het Hof om te voorkomen dat dit, voor dierenwelzijn, desastreuze advies overgenomen wordt.

Caring Vets vindt dit onderzoek zeer belangrijk in de strijd tegen onbedwelmd slachten en wil als Eurogroup for Animals-lid 6.400 euro ophalen om bij te dragen!


Dossier Onbedwelmd Slachten

Deze crowdfundactie is voorbij, dank aan allen die hebben bijgedragen. Wilt u onze andere werkzaamheden steunen en bent u dierenarts? Word dan Caring Vets-lid! Bent u geen dierenarts dan kunt u Caring Vets steunen als Caring Friend d.m.v. een donatie. Met uw hulp kunnen wij meer doen! Als u uw naam en e-mailadres invult (* niet verplicht), ontvangt u tevens onze nieuwsbrief. Hartelijk dank!

Doneer € -