Geachte mevrouw van Gent,

Wij willen graag onderstaand statement met u delen en u vragen om uw toestemming om een levende haan met Kallemooi te gebruiken te herzien.

Caring Vets is van mening dat het gebruik van een haan ter vermaak tijdens het feest van Kallemooi een ernstige aantasting van het welzijn van het dier is en daarom onaanvaardbaar en in strijd met de wet.

De haan wordt gedurende 3 dagen en nachten opgesloten in een mand die in de lucht hangt onder onnatuurlijke omstandigheden. De enige reden hiervan is de jaarlijkse traditie tijdens het evenement Kallemooi op Schiermonnikoog tijdens Pinksteren.

Bij deze traditie wordt

-het dier de nodige verzorging onthouden

-het dier onderworpen aan stress uitsluitend ter vermaak

-een sociaal dier solitair gehouden

-het dier ernstig beperkt in zijn natuurlijke gedrag

-het dier ernstig beperkt in zijn bewegingsvrijheid en biedt de mand onvoldoende bescherming.

Er is inmiddels een maatschappelijke beweging om op respectvolle wijze om te gaan met dieren die immers ook behoeften en gevoelens ervaren.

Helaas gaat dit soort tradities er van uit dat je met dieren kunt doen wat je wilt. Het is daarmee een slecht voorbeeld voor kinderen en jeugdigen.

Bovendien wordt hiermee de Wet Dieren overtreden, te weten

art. 2.1 Dierenmishandeling lid 1, art 1.3

art. 1.3 Intrinsieke waarde lid 1,2 en 3

art 1.6 Houden van dieren, lid 1,2 en 3

Wij , Caring Vets, vragen u dan ook met klem deze traditie onmiddellijk te stoppen en een kunsthaan in de mand te zetten.

Het feest zal daarom niet minder leuk zijn voor de deelnemers, maar zal een dier bevrijden van een onaanvaardbare dosis van lijden en stress.

We zouden graag contact hebben met de dierenarts die verantwoordelijk gesteld wordt voor de controle van de haan, zodat we met deze collega kunnen overleggen en bovenstaand statement kunnen sturen.

We stellen het op prijs als u, of de betreffende dierenarts, contact met ons hierover opneemt.

Caring Vets


update mei 2018

De burgemeester van Schiermonnikoog is niet ingegaan op onze argumenten, ondanks telefonisch contact met een ambtenaar van de gemeente om ons standpunt toe te lichten.