Net zoals er een relatie bestaat tussen de gezondheid van mens en dier is er ook verband tussen het welzijn van mens en dier, ofwel ‘One Welfare’. Dr. Nienke Endenburg van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht maakt zich hier sterk voor. ‘Er is al veel onderzoek gedaan naar de positieve effecten van huisdieren op mensen. Huisdieren spelen vaak een belangrijke rol in het leven van senioren. Het is dan ook van groot belang dat het dier gezond blijft. Voor een dierenarts ligt hier een belangrijke taak.’

Lees verder