“Door het gebruik van slimme innovaties is er een wereld te winnen in het proefdiergebruik.” Volgens bio-ethicus en lid van het Nationaal Comité advies dierproeven Henriëtte Bout kan er door meer samenwerking en het combineren van proeven een enorme reductie in het aantal proefdieren worden bewerkstelligd.  In april 2016 formuleerde toenmalig staatssecretaris van Economische Zaken Martijn van Dam (PvdA) de doelstelling dat Nederland in 2025 wereldleider proefdiervrije innovaties moest zijn. Om deze ongekend ambitieuze doelstelling te verwezenlijken vroeg hij het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad) om binnen zes maanden een afbouwschema op te stellen. Dat advies van het NCad kwam er eind 2016, en had als belangrijkste conclusie dat het doel om in 2025 wereldleider te zijn niet haalbaar was voor alle typen proeven. Nederland kon in 2025 zeker wel internationaal koploper worden.

Lees verder