Een film van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (2012) /  A film produced by the faculty of Veterinary Medicine at Utrecht (2012) * scroll down for English text and filmversion with English subtitles.

Dierenartsen uit alle sectoren lopen tegen welzijnsproblemen bij dieren op. Er is enorm veel maatschappelijke en politieke aandacht voor dierenwelzijn en dier-ethische kwesties. De discussies kunnen hierbij hoog oplopen, consensus over maatschappelijke opvattingen die verbonden zijn met het gebruik en het houden van dieren zijn ver te zoeken. Daarbij praten de verschillende partijen vaak langs elkaar heen, omdat op de achtergrond hele andere opvattingen spelen over dieren (bv. wat zij kunnen, ervaren en nodig hebben) en over bijvoorbeeld de aard van moraal en de rechtvaardiging van het omgaan met dieren.

De film ‘Het Misverstand Dier’ brengt dit in beeld. De film zet de kijker aan tot nadenken over zijn eigen houding en potentiële morele dilemma’s ten opzichte van dieren in verschillende contexten. De film is gemaakt door hoogleraar Dierenwelzijn Frauke Ohl, faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht en door Manfred van Eijk, Viverra Films. De film is financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van EL&I.

Klik hier om de film te kijken (30 min)

Click here to watch the film with English subtitles (30 min)

A film produced by the faculty of Veterinary Medicine at Utrecht (2012)

Vets working in all areas of the veterinary industry run into animal welfare issues. People have always been fascinated by animals, and that is certainly still the case today. The general public eagerly consumes news about new scientific insights concerning animals, and there is an enormous amount of social and political interest in issues concerning animal welfare and ethics. These discussions can lead to heated debate, as there is little shared consensus about the use, treatment and care of animals. The various interested parties often seem to be talking about completely different questions, due to their fundamentally different concepts about animals’ capabilities, experiences and needs, as well as the morality and justification of how we treat animals.

The Dutch film ‘We got it all wrong: our animals” illustrates this debate by provoking the viewer to reconsider his or her own attitudes and the potential moral dilemmas concerning animals in a variety of contexts. The film was produced by Professor of Animal Welfare Frauke Ohl at Utrecht University’s Faculty of Veterinary Medicine, in cooperation with Manfred van Eijk at Viverra Films. The film was funded in part by the Dutch Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation.