Dierenbescherming – De afgelopen weken kon je er niet omheen op social media: beelden van veetransporten op tropisch warme dagen, resulterend in hittestress bij de dieren. Het hitteprotocol dat sinds 2016 van kracht is lijkt ontoereikend om dieren te beschermen.

Lees verder