Nederland slacht elke dag 1,3 miljoen dieren. Daarnaast zijn nu in korte tijd miljoenen legkippen en 160.000 melkkoeien gedood, sommige zelfs drachtig. Kippen werden onrendabel toen hun eieren tijdelijk onverkoopbaar werden; melkkoeien brachten de fosfaatproductie boven de milieugrens, na expansie door melkveehouders – dit alles met toestemming van een overheid die het melkquotum losliet en vervolgens slachtsubsidies uitdeelde (1.200 euro per koe) om weer van de koeien áf te komen. „Gelukt! Het mestprobleem is weer onder controle”, twittert staatssecretaris Martijn van Dam opgetogen. „Boeren & boerinnen leveren een prestatie van megaformaat”, juicht CDA-Kamerlid Jaco Geurts over de gesubsidieerde dood van 160.000 koeien.

Lees verder