Blafband is dieronvriendelijk

In de Wet Dieren staat dat het niet is toegestaan om een dier pijn te bezorgen. Hier mag alleen van worden afgeweken als de handeling een redelijk doel heeft en het doel niet op andere wijze kan worden behaald. Het toedienen van een stroomstoot, waar een groot deel van de anti-blafbanden gebruik van maakt, valt hieronder. Er zijn  immers alternatieven in de vorm van gedragstherapie. Op dit moment werkt het Ministerie van Economische Zaken   aan een aanpassing van het besluit Houders van dieren om het gebruik van schokbanden (waaronder de meeste anti-blafbanden vallen) te verbieden.

Lees verder