Artikelen Landbouwhuisdieren

Megastallen, Q-koorts, ritueel slachten, lange afstandstransporten, stalbranden, vogelgriep, aantasting van de biodiversiteit door monocultuur, mest/fosfaatoverschotten, klimaatverandering: we zien het op het journaal en lezen het in de krant. De intensieve veehouderij, de bio industrie, komt steeds vaker in het nieuws. Dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en klimaat hebben allen onder deze gedoemde sector te lijden.

Lees verder

 

Onbedwelmde Slacht

Op uitnodiging van onze Spaanse zusterorganisatie AVATMA bezochten Arabella en een deskundige Caring Vet een bijeenkomst in het Europese Parlement waar we ons uitspraken tegen onbedwelmd slachten.

AVATMA statement