Artikelen Gezelschapsdieren

Eind augustus vond er een discussiebijeenkomst voor dierenartsen plaats over duurzame dierhouderij, focus Gezelschapsdieren en Paard.

Het doel is de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen. Twee inleiders, t.w. één van Caring Vets en één van de KNMvD zullen een aantal stellingen poneren. Na deze inleidingen volgt er een discussie aan de hand van stellingen.