Beste Collega,

Dank voor je bezoek aan de Caring Vets website. Wil je je aanmelden als officieel Caring Vets-lid? Dat kan hier!

Als Caring Vets-lid bouw je mee aan een uniek platform. Het doel van Caring Vets is onze stem laten horen op het gebied van dierenwelzijn, gebaseerd op onze veterinaire expertise. Als Caring Vets-lid ben je stemgerechtigd tijdens de algemene ledenvergadering en kun je mede vormgeven aan de vereniging en de activiteiten.

De contributie bedraagt 60 euro per jaar en wordt gebruikt om de kosten van de vereniging te dekken. De bestuursleden van Caring Vets zijn onbezoldigd en de penningmeester zal jaarlijks verantwoording over de inkomsten en uitgaven afleggen.

Heb je interesse om je kennis toe te passen in een van de werkgroepen? Of heb je een (actueel) onderwerp waar je de aandacht op wilt vestigen als Caring Vets-lid? Schroom niet om dit te mailen naar info@caringvets.nl

We hopen je te mogen verwelkomen als lid zodat we ons als vereniging van dierenartsen kunnen inzetten voor dierenwelzijn!
Wie anders dan wij dierenartsen?

Met veterinaire groet,
Caring Vets Bestuur

P.S. Voor Caring Vets nieuws kun je terecht op deze website, ook worden er geregeld updates per email verstuurd. Voor een overzicht van de activiteiten kun je naar ons overview gaan.

Problemen met het aanmeldformulier? Neem s.v.p. contact op met webmaster@caringvets.nl

Privacyverklaring