‘Mens-op-chip’ als duurzaam proefdieralternatief

Amerikaanse wetenschappers hebben een duurzaam alternatief ontwikkeld voor het testen van medicijnen door gebruik te maken van een microchip. Deze chip bootst menselijke orgaansystemen na, waardoor dierproeven overbodig worden. In het project iChip (In-vitro Chip-based Human Investigational Platform) werken onderzoekers van het Amerikaanse Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) aan de Lees verder…