2018     2017

Lezing over Caring Vets voor de aanwezigen bij de Vredesdienst voor Dieren in Amsterdam.
Caring Vets voorzitter Arabella Burgers licht, na overleg met leden werkzaam in deze sector, verklaringen van de vleeskeurmeesters toe. Deze hebben onder ede verklaringen afgelegd die gedeponeerd zijn bij de notaris, ze wilden uit angst voor de repressailes niet zelf in beeld het woord doen. De aflevering van Een Vandaag is hier terug te zien.
Caring Vets riep vorige week in een statement op om de wet fokken dieren te handhaven. Namens Caring Vets zit dierenarts Piet Hellemans aan tafel bij Radar om te praten over doorgefokte raskatten. Lees verder en bekijk de uitzending van Radar
Korte snuiten bij de hond en de kat zijn onacceptabel en een ernstige aantasting van het dierenwelzijn. Lees het hele statement
Herewith the Caring Vets from The Netherlands declare that we fully support the report on “Killing or slaughter of animals without prior stunning. Exceptions to European legislation on Animal Welfare“ as Avatma has produced. We support the position of the Federation of Veterinarians of Europe (FVE) which includes the Royal Dutch Society for Veterinary Science (KNMVD) and we consider the existence of these exceptions to be totally inacceptable, as the welfare and the protection of animals should always come before any consideration of a cultural, traditional, economic or religious nature. Caring Vets,
De Nederlandse veehouderij is volledig gericht op efficiënte productie. Dat zorgt voor o.a. stress en een verminderde weerstand bij de dieren, waardoor ze vatbaarder zijn voor infecties en de gevolgen daarvan groter zijn. Antibiotica moet daarom geregeld nog gegeven worden als ‘koppelbehandeling’. Door het houden van bijvoorbeeld 100.000 kippen in één stal, heeft een infectieus agens vanzelfsprekend meer kans toe te slaan, en is het onmogelijk een individueel dier te behandelen. Dan moet de gehele stal antibiotica hebben. Lees verder
Caring Vet Kees Scheepens was als spreker aanwezig bij de hoorzitting over de rol van de dierenarts met betrekking tot dierenwelzijn van landbouwhuisdieren. Na een korte inleiding door de aanwezigen werden er vragen gesteld door de vaste commissieleden Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit leidde tot een helder beeld van de standpunten van de aanwezige partijen. Lees verder
Wie het wezen van de koe respecteert, ontkomt niet aan weidegang, het laten zogen van kalfjes en natuurlijke inseminatie, meent Wim van Oort. De Caring Vets vinden dat als we ratio stellen boven emotie dan is de koe, het milieu/klimaat en de mensheid niet beter af met een koe op stal maar met een krimp van de veestapel, een grondgebonden veehouderij en meer plantaardige voeding. Lees artikel
Op 21 oktober, na de oprichtingsvergadering van de Caring Vets, gaf Professor Jan van Hooff, emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie, een geweldige lezing voor de aanwezige dierenartsen en studenten diergeneeskunde over de evolutie van emoties ‘De LOL’. Tevens liet hij het ontroerende afscheid van Mama zien  
Zaterdag 21 oktober 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Caring Vets plaats in het hoofdgebouw van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht. Naast informatie over Caring Vets, het voorstellen van het bestuur en het doornemen van de statuten, gaven de verschillende werkgroepen een korte presentatie over hun geplande activiteiten. Professor Thomas Blaha, European Veterinary Specialist in Porcine Health Management en Voorzitter van de T.V.T. (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) vertelde over de T.V.T., een vergelijkbare organisatie in Duitsland die al sinds 1985 bestaat.
Vanwege de grote belangstelling van dierenartsen om mee te praten over onze rol bij de ontwikkeling naar een duurzame dierhouderij organiseerde de KNMvD nog 3 extra bijeenkomsten. O.l.v. Frank Meijboom (Universiteit Utrecht) vond een drietal bijeenkomsten plaats die ten doel hadden de positionering van dierenartsen in het maatschappelijke debat te verbeteren en hierdoor de gezondheid en het welzijn van dieren en mensen te bevorderen. Twee inleiders, t.w. één van Caring Vets en één van de KNMvD hebben een aantal stellingen geponeerd. Na deze inleidingen volgde er een discussie aan de hand van stellingen. Lees verder: Discussieavond duurzame dierhouderij 29 augustus 2017, Discussieavond Paard en Gezelschapsdieren 31 augustus 2017, Discussieavond duurzame dierhouderij 12 september 2017
Bijna vijftig dierenartsen, waaronder ook leden van Caring Vets, kwamen samen op het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, om te praten over hun bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame dierhouderij. Onder leiding van Franck Meijboom kregen de aanwezige dierenartsen de ruimte om de verschillende visies te bespreken. Lees het verslag op de site van de KNMvD
Dierenarts Arabella Burgers en CDA-Kamerlid Jaco Geurts in debat op Radio 1 bij De Nieuws BV, over open brief misstanden intensieve veehouderij. Luister hier naar de uitzending
Kees Scheepens is dierenarts en varkensboer. Hij is gepromoveerd op het natuurlijk gedrag van varkens. Hij adviseert boeren in Nederland en in het buitenland hoe varkens op een natuurlijkere manier gehouden kunnen worden. Luister hier naar de uitzending
Sinds het eerste Caring Vets artikel in het NRC hebben meer dan 100 dierenartsen en ook studenten diergeneeskunde zich gemeld bij de Caring Vets. De dierenartsen zijn werkzaam binnen en buiten de praktijk en in verschillende sectoren zoals gezelschapsdieren, paard, landbouwhuisdieren, NVWA en industrie. De leden van het bestuur vertegenwoordigen ook verschillende sectoren, praktiserend en buiten de praktijk werkzaam. De leden ondersteunen het bestuur met relevante informatie uit hun sector middels de werkgroepen.