Steeds meer boeren willen natuurinclusieve kringlooplandbouw. Maar boeren kunnen dat niet alleen. Sluit je aan, want hoe meer medestanders, hoe sneller de transitie.
Belangrijkste thema’s zijn dierenwelzijn verbeteren, biodiversiteit herstellen en de kringlopen sluiten door de ketens korter te maken.