Caring Vets & Caring Farmers slaan de handen ineen om een congres te organiseren, voor boeren, voor dierenartsen en voor iedereen die zich afvraagt ‘kan het ook anders?’

Op dit moment wordt de wereld keihard tot nadenken gedwongen over de consequenties van onze omgang met de natuur en dieren. Een veranderend landschap, letterlijk en figuurlijk; zoönosen, klimaatverandering, stikstofcrisis, afname van biodiversiteit…deze problemen vereisen een andere manier van omgaan met de planeet en al haar bewoners en ook een andere manier van nadenken over ons voedsel en hoe we dat produceren. Dat stuit op weerstand, maar gelukkig ook op creatieve mensen die van de nood een deugd willen maken. En ondanks het feit dat dierenwelzijn steeds belangrijker geacht wordt, moeten we in tijden van crisis voor de mens ervoor waken dat dieren niet de sluitpost worden van mogelijke oplossingen.

Tijd voor een Caring Congres!

Boeren zijn van vitaal belang voor onze voedselvoorziening. Caring Farmers wil samenwerken met partijen die bij kunnen dragen aan de doelstelling om te komen tot een nieuw en houdbaar voedselsysteem. Maar waar staat het dier in deze discussie? Zijn dieren nodig of juist overbodig in een houdbaar voedselsysteem? Welke oplossingen zijn goed voor mens, dier en milieu? Zijn die oplossingen er wel?

Dierenartsen zijn de aangewezen adviseurs wat betreft gezondheid en welzijn van dieren, zaken die direct en indirect ook voor mensen belangrijk zijn. Caring Vets maakt zich sterk voor dierenwelzijn vanuit veterinair oogpunt. Het wordt steeds duidelijker dat dieren en mensen minder van elkaar verschillen dan we ooit dachten. Wat moeten we met deze kennis? Welke plichten hebben we jegens de niet-menselijke diersoorten als we ze gebruiken voor onze eigen doeleinden en kunnen we dat ongestraft doen?

We nodigen iedereen van harte uit; schrijf je in, laat je informeren en inspireren en ga vooral de discussie aan met jezelf en met elkaar!
Samen kunnen we milieu, klimaat én dierenwelzijn onze hoogste prioriteit maken. Samen op weg naar die stip aan de horizon; een leefbare wereld voor mens en dier!

* inschrijven zie onder de sprekers

Locatie (in Utrecht) & tijden volgen en er wordt uiteraard gezorgd voor koffie/thee, een vegan lunch en ter afsluiting een borrel.

De Sprekers

Frans de Waal

Frans de Waal trok voor het eerst internationaal de aandacht met zijn boek Chimpansee-politiek, waarin hij het gedrag van deze mensapen als intelligent en emotioneel gedreven voorstelde. De interesse in primatencognitie en dierlijke samenwerking is voor een belangrijk deel voortgevloeid uit dit vroege werk van De Waal.

Daarnaast trok De Waal aandacht met onderzoek binnen primaten-gemeenschappen naar conflictoplossing, verzoening, empathie en de evolutie van de moraliteit. Zijn vergelijkingen tussen het gedrag van mensen en andere diersoorten hebben hem wereldberoemd gemaakt.

Roos Vonk

Mensen verschillen in hoe empathisch ze zijn t.o.v. de medemens, en daarnaast verschillen ze in hoe empathisch ze zijn tegenover dieren. Het verband tussen deze twee is zwak.
Roos Vonk, hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit, doet samen met haar studenten sinds enkele jaren onderzoek naar de vraag: welke factoren bepalen of mensen empathie met dieren hebben? Empathie is een ‘gevoel’, het is vaak moeilijk uit te leggen en moeilijk te beïnvloeden met rationele argumenten. Het is lager bij mannen, bij rechtse en religieuze mensen, bij mensen die niet met huisdieren zijn opgegroeid en bij mensen met een hiërarchische kijk op de wereld die hun eigen groep – of soort – zien als beter en ‘hoger’ in de pikorde dan andere groepen.
Empathie met dieren lijkt een grote rol te spelen bij de houding van mensen tegenover dierenwelzijn en exploitatie van dieren, bijvoorbeeld in de vee-industrie. In haar lezing vertelt Roos Vonk over haar eigen onderzoek en onderzoek van anderen naar dit onderwerp.

Imke de Boer

Over de principes van een circulaire, op biomassa gebaseerde maatschappij. Meer info volgt nog

Thijs Kuiken

Thijs Kuiken is dierenarts werkzaam als Hoogleraar Vergelijkende Pathologie op de afdeling Viroscience van het Erasmus Universitair Medisch Centrum in Rotterdam. Hij doet onderzoek naar  opkomende virusziekten (o.a. vogelgriep en MERS) en is betrokken bij diverse projecten die zoönosen evalueren en in kaart brengen.  

Zijn lezing zal gaan over belangrijke opkomende infectieziekten in de laatste 20 jaar en de relatie met intensificatie van wilde dierenhandel (b.v. SARS, Ebola, COVID-19) en van veehouderij (b.v. vogelgriep, Q-koorts, MERS).

Hoewel het bestrijden van de infectieziekten nadat zij zijn opgekomen noodzakelijk is, vindt hij het belangrijk om ook aandacht te geven aan het voorkómen van de opkomst van die infectieziekten, o.a. door extensificatie van veehouderij en wilde dierenhandel, samengaand met verminderde consumptie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong: "prevention is better than cure".

Een dergelijke aanpak loopt parallel met de aanbevelingen uit rapporten van IPBES en IPCC om klimaatopwarming en ecosysteemdestructie tegen te gaan, waarbij we een radicale omslag zouden moeten maken in onze houding t.o.v. de rest van de natuur, inclusief andere diersoorten: meer ecocentrisch, minder anthropocentrisch.

Reserveer je plaats voor het congres!

Totaal: € -

Problemen met aanmelden of vragen? Email congres@caringvets.nl
Annuleringsvoorwaarden: tot 1 september 75% refund, na 1 september geen refund.