Het is weer mis in een varkensslachthuis. De organisatie Animal Rights brengt beelden naar buiten uit een Belgisch slachthuis in Torhout.
Het zijn beelden waarvan je als dierenarts nachten wakker ligt… 


Ernstig kreupel op transport
Er zijn veel varkens te zien die niet zelfstandig de wagen uit kunnen lopen of op drie benen lopen. Bij een deel van de dieren is het niet duidelijk zichtbaar wat de oorzaak is – eventueel kan er tijdens het vervoer iets gebeurd zijn. Maar we zien ook tientallen varkens met enorm gezwollen, chronisch ontstoken gewrichten. Deze dieren moeten ernstig pijn geleden hebben tijdens de reis. Ze hadden nooit op transport gemogen volgens de Europese regels. Ook zijn er meerdere varkens met een forse, necrotische prolaps en dieren met open wonden door extreem staartbijten. Ook deze dieren zijn illegaal vervoerd. Het is overduidelijk dat de problemen al bestonden toen de varkens in de vrachtwagen werden geladen. 

Onverdoofd doodgemarteld
En ook weer in dit slachthuis gaat er heel veel mis met de verdoving.
Er zijn onnoemelijk veel varkens te zien die slecht bedwelmd zijn of zijn bijgekomen uit de bedwelming. Dit leidt tot heel veel onnodige pijn en lijden.
De zware vleesvarkens en zeugen hangen volledig bewust aan één achterpoot aan de slachtlijn en proberen schijnbaar los te komen en meerdere dieren zijn gestoken terwijl ze bij bewustzijn zijn!
Er wordt veel nabedwelmd – iets dat in feite uiterst zelden nodig zou moeten zijn. Dat nabedwelmen gebeurt veelal bij dieren die al aan de haak hangen. In meerdere gevallen gaat dit niet goed. De paddles worden verkeerd geplaatst of de hoeveelheid stroom is wellicht niet hoog genoeg. We zien een varkenshuid zelfs beginnen te smeulen, toch is het dier nog steeds niet bedwelmd. 
Er zijn meerdere varkens zelfs nog bij bewustzijn wanneer ze het hete broeibad ingaan – om daar te verdrinken. Hoewel – er is ook een schrijnend beeld van een varken dat uit de broeibak lijkt te komen en nog bijverdoofd moet worden.

De beelden zijn misselijkmakend. We hebben veel regels in Europa om een basiswelzijn in slachthuizen te bewerkstelligen. Keer op keer bewijzen slachthuizen dat het ze niet lukt deze regels na te leven. 
De varkens worden hier in Torhout niet geslacht, maar doodgemarteld. Het is verwerpelijk en volkomen onnodig. De directeur van het slachthuis is verantwoordelijk voor de fatsoenlijke behandeling van de dieren en mag aansprakelijk worden gesteld.

Bij herhaald falende bedwelming had er inbegrepen moeten worden. De slacht had moeten worden gestopt tot de apparatuur en het bedwelmproces waren nagekeken en aangepast. 

Caring Vets hoopt dat het slachthuis wordt stilgelegd tot er verbeteringen zijn doorgevoerd. Tegelijk weten we dat het slechts een kwestie van wachten is tot het volgende ‘schandaal’. Bij dermate grootschalig slachten en met de huidige snelheden van de slachtband (tijd is geld en vlees is weinig waard) zal het blijven misgaan.

Ons industriële voedselsysteem draait op structurele mishandeling van ‘productie’dieren. Het roer moet radicaal om!

beeld Animal Rights