In het Tijdschrift voor Diergeneeskunde van 1 juli aanstaande is een ingezonden brief opgenomen van een aantal dierenartsen (The Caring Vets). In deze brief die vandaag ook in de NRC is verschenen, roepen de collega’s de beroepsgroep op om zich sterker uit te spreken over het welzijn van dieren in de intensieve veehouderij. Deze discussie is nog actueler geworden naar aanleiding van een recent artikel in de NRC over de positie van dierenartsen binnen de NVWA.

Lees verder op de site van de KNMvD