Op 10 sep 2020 heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een uitspraak van Advocaat-Generaal Hogan ontvangen dat het Belgische verbod op onbedwelmde slacht mogelijk in strijd zou zijn met de Europese wet en dat onbedwelmde slacht op religieuze gronden een uitzonderingspositie moet blijven houden. Als het Hof dit advies overneemt is het Belgische verbod van tafel en lopen de verboden in de andere landen ook gevaar. Om dit te voorkomen start Eurogroup for Animals met spoed een grootschalig onderzoek in 24 Europese landen naar de mening van burgers over dit onderwerp. De resultaten van dit onderzoek worden samen met onafhankelijk juridisch onderzoek aangeboden aan het Hof om te voorkomen dat dit, voor dierenwelzijn, desastreuze advies overgenomen wordt. Als dit precedent gezet wordt voor andere landen, zou dat kunnen betekenen dat een verbod in overige Europese lidstaten onmogelijk gaat worden.

Lees verder op de site van Eurogroup for Animals