Caring Vets is tegen COշ gasbedwelming bij de slacht van varkens.
Die bedwelming is stressvol en pijnlijk. Daarom zet Caring Vets zich in voor een verbod, zoals verwoord is in het Standpunt over COշ bedwelming. Wij zijn dan ook blij met de aandacht in het TvD (Tijdschrift voor Diergeneeskunde) voor dit dierenwelzijnsprobleem. In het Tijdschrift van april staat het verslag van de discussiebijeenkomst bij de KNMvD over COշ bedwelming bij varkens; drie sprekers – waaronder één Caring Vets-lid – hielden een inleiding, daarna volgde discussie met de volle zaal over stellingen. Er staan helaas een aantal fouten in het verslag, die in het volgende Tijdschrift worden gerectificeerd, maar de conclusie staat:

Het gros van de aanwezigen is het eens met de stelling dat gasverdoving (van varkens) leidt tot ernstige aantasting van het dierenwelzijn!”.

klik op foto voor artikel
Met dank aan de KNMvD voor toestemming tot plaatsing van het TvD* artikel op onze site.
* Tijdschrift voor Diergeneeskunde.