Toespraak Caring Vets 13 mei 2018 n.a.v. stalbranden waarbij vele landbouwhuisdieren omkomen.

Mijn naam is Anne Hanssen en ik ben bestuurslid van Caring Vets.

In de 17e eeuw verkondigde de wijsgeer Descartes dat dieren geen ziel hebben en daarom ook geen gevoelens, verlangens of gedachten. In zijn optiek konden ze geen pijn voelen. Descartes heeft een grote invloed gehad op het denken van de Westerse mens over dieren.
Dat dieren gevoelens hebben, daar twijfelen 4 eeuwen later nog maar weinig mensen aan. Alhoewel…er is tot op heden nog steeds discussie over de vraag of vissen of kreeften wel pijn kunnen voelen.
Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dieren, dus ook onze landbouwhuisdieren, zoals varkens, kippen en runderen veel slimmer zijn dan wij denken en een breed scala aan gevoelens hebben. Ze kunnen blij en gelukkig zijn, varkens bijvoorbeeld wanneer ze een modderbad kunnen nemen, koeien wanneer ze voor het eerst weer de wei in mogen dansen en kippen wanneer ze samen mogen scharrelen en een stofbad kunnen nemen. Dieren kunnen ook verdriet hebben, denk aan de koe wanneer haar kalf meteen na de geboorte wordt weggehaald omdat haar melk voor de verkoop is en niet voor haar kalf. Of denk aan de zeug die in een kooi staat en slechts enkele pasjes voor- of achteruit kan zetten en geen nest voor haar biggen mag maken. Of denk aan de kippen, die geen plek hebben om te rusten of een nest te maken. Dieren ervaren wel degelijk stress en angst, wanneer ze vervoerd worden naar het slachthuis, of wanneer brand uitbreekt in hun stal en ze geen kant op kunnen. Wij allen, zoals we hier bij elkaar zijn, beseffen dat de kippen die omgekomen zijn bij deze zoveelste brand veel stress, angst en pijn hebben gehad.

Voor de wet worden dieren nog steeds gezien als dingen. Dingen die geld op kunnen brengen, en dingen die geld kunnen kosten. Vergroten van het welzijn van die dingen kost geld, brandveilig maken van stallen kost geld. Kosten die er voor zorgen dat de supermarkt een hogere prijs aan de consument zal doorrekenen. Welzijn van dieren is vooral een geldkwestie..

Gelukkig staan er steeds meer mensen op die desondanks vinden dat het welzijn van dieren verbeterd moet worden. Burning Souls laat op keer op keer van zich horen en blijft de dood van de honderdduizenden dieren door brand per jaar onder de aandacht brengen. Andere organisaties blijven zich uitspreken om het leven van dieren in het algemeen te verbeteren. Ook Caring Vets is zo’n organisatie. Een jaar geleden is deze vereniging van inmiddels meer dan 140 dierenartsen opgezet om vanuit hun beroep op te komen voor het dierenwelzijn. Enkele van onze aandachtspunten waren de misstanden in de industriële veehouderij, onverdoofd slachten en het fokken van honden en katten met te korte snuiten.
Ook zijn er steeds meer boeren die niet meer mee willen doen aan goedkope productie ten koste van dierenleed. Hier in Limburg hebben we daar prachtige voorbeelden van, zoals een actieve vereniging van biologische boeren, we hebben Livar, we hebben Kipster, we hebben de varkenshoederij Kuusj en vele anderen, allemaal initiatieven van boeren die het anders willen. Een stal van Livar is ook afgebrand. Maar er vielen geen slachtoffers omdat de varkens naar buiten konden vluchten.
Een groeiende groep boeren, dierenartsen, politici, organisaties en burgers zoals hier aanwezig vandaag, vraagt om maatregelen. Maatregelen waardoor dieren een beter leven krijgen, maatregelen waardoor dieren beter beschermd worden. De bijeenkomst vandaag is een prachtig initiatief om hier aandacht voor te vragen. Om onze stem te laten horen. Onze stem voor wezens die dat zelf niet kunnen. Ik dank jullie daarvoor!