Een groeiende groep kritische dierenartsen onder de naam ‘The Caring Vets’ pleit voor een structurele verandering van de intensieve veehouderij vanwege de ernstige aantasting van dierenwelzijn, milieu en klimaat.