Goed nieuws in de strijd tegen aantasting van dierenwelzijn ten gevolge van raskenmerken en doorfok!

Het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de faculteit Diergeneeskunde lanceert PETscan 2.0. PETscan is een systeem waarmee erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken bij rashonden en – katten in kaart wordt gebracht. Dit gebeurt door het verzamelen van diagnostische gegevens uit de gezelschapsdierenpraktijk.

Erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken komen veel voor bij rashonden en -katten en hebben een groot effect op hun gezondheid en welzijn. Oorzaken zijn de inteelt en selectie op bepaalde raskenmerken. Dierenartsen hebben een essentiële rol in het bestrijden van deze problematiek. Voor het voorlichten van diereigenaren en fokkers zijn juiste informatie en instrumenten onontbeerlijk. PETscan heeft als doel goede incidentiecijfers van erfelijke aandoeningen bij honden en katten te verkrijgen en daarnaast informatie uit te wisselen met dierenartsen over raspredisposities, (DNA) diagnostiek en ziekte incidentie. Hiermee kunt u als dierenarts een belangrijke rol spelen in het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van rasdieren.

Hoe werkt PETscan?
PETscan is een software programma dat op een gestandaardiseerde en eenvoudige manier, diagnostische gegevens te verzamelt. De software wordt aangeboden via diverse Praktijk Management Software (PMS) leveranciers. Deze hebben PETscan geïntegreerd in hun systeem, zodat het gebruiksvriendelijk is en u al uw patiëntregistratie in 1 systeem kunt blijven uitvoeren.

Na aanmelding bij PETscan, kunt u via uw patiëntenkaart een diagnose in PETscan invullen. Dit gebeurt via het aanklikken van een diagnose in een diagnoseboom. Via uw PMS-leverancier wordt deze gestelde diagnose doorgegeven aan de centrale database van het ECGG. Hierbij wordt het chipnummer van de patiënt versleuteld, waardoor de privacy van uw cliënten te allen tijde gewaarborgd is.  Hoe PETscan eruit ziet, kunt u zien in onderstaande afbeelding.

De gegevens over de patiënt worden automatisch ingevuld, u vult zelf de diagnose in.

Zoals u kunt zien, bevat PETscan ook informatie voor de dierenarts. Deze informatie is opgesteld door de specialisten van de Universiteitskliniek Utrecht en wordt jaarlijks geüpdatet. Zodra er incidentiecijfers bekend zijn van aandoeningen, worden deze ook verwerkt in PETscan. Daarnaast ontvangt u elk kwartaal een nieuwbrief, die ook nieuwe bevindingen uit de data-analyse van PETscan bevat. Het invullen van PETscan kost u enkele muisklikken per patiënt, maar u krijgt er een schat aan informatie voor terug!

Welk onderzoek wordt gedaan met de PETscan data?
PETscan maakt het mogelijk om de incidentie van ziekten in verschillende rassen te meten en deze te vergelijken met de incidentie in kruisingen. Zo ontstaat er inzicht in het voorkomen van erfelijke aandoeningen. Hiermee kan het volgende gedaan worden:

1.      Onderzoek prioriteren, zodat de aandoeningen met de grootste impact op het welzijn van honden en katten het eerst worden aangepakt

2.      Begeleiden van rasverenigingen in het opstellen van fokprogramma’s

3.      Identificeren van nieuw opkomende rasproblemen

4.      Monitoren van genomen fokkerijmaatregelen

Daarnaast wordt binnen PETscan ook informatie verzameld over infectieziektes. Hiermee zal op termijn een infectieziekten monitoringssysteem worden ontwikkeld. Dit gebeurt in samenwerking met het departement Infectieziekten en Immunologie van de Universiteit Utrecht.

Wat zijn de voordelen voor uw praktijk?
Meedoen helpt u ook in uw werk:

1.      Gestandaardiseerde vastlegging van diagnoses in de administratie maakt overdracht van patiënten makkelijker;

a.      Snel overzicht van alle gestelde diagnoses bij een patiënt

b.      Geen onduidelijkheid over de uiteindelijk gestelde diagnose

2.      Alle diagnoses voor hond en kat inclusief diagnostisch pad beschikbaar met een muisklik. Zo heeft u een beknopt protocol per patiënt.

3.      U ontvangt alle adviezen van het ECGG aan rasverenigingen en fokkerijorganisaties. Hiermee kunt u fokkers op topniveau begeleiden.

4.      In PETscan ziet u eenvoudig welke DNA-testen beschikbaar zijn. Het ECGG brengt gevalideerde DNA diagnostiek naar de praktijk. Hiermee kan een hoog risico op ziekte op jonge leeftijd worden vastgesteld, zodat u uw patiënt optimaal kunt begeleiden om ziekte te voorkomen of tijdig en adequaat te behandelen.

Aanmelden
Momenteel kunt u zich aanmelden bij PETscan als u gebruik maakt van Animana, Vetsware of Viva. Aanmelden kan via de website van het ECGG: uu.nl/ecgg/petscan. Zodra u zich aangemeld heeft en een overeenkomst heeft met het ECGG, zal uw PMS leverancier PETscan activeren voor uw kliniek.

Meer informatie
Voor meer informatie over PETscan of over wat het ECGG nog meer doet, kunt u terecht op de website van het ECGG: www.uu.nl/ecgg/petscan of mailen naar ECGG@uu.nl.

 

Caring Vets stelt gezondheid en welzijn boven het uiterlijk en vindt het belangrijk dat dieren vrij zijn van erfelijke aandoeningen. In de fokkerij behoort de intrinsieke waarde (eigenwaarde van het dier, zonder nut voor de mens) van het dier voorop te staan en mag de integriteit (heelheid) van het dier niet aangetast worden. We hopen dan ook dat vele collega’s zich aanmelden bij PETscan om de gezondheid en het welzijn van rasdieren te verbeteren.