Op 17 oktober 2019 kwam in het TV-programma Zembla onder de titel ‘Het gouden kalf’ de kalverhouderij in Nederland aan de orde. Hierin werd onder andere kritiek geuit op de import van kalveren vanwege de lange reisduur en het risico op ziekte-insleep. De uitzending riep discussie op. Onze reactie op deze uitzending kun je hier vinden.

Het TvD ging in gesprek met dierenartsen, onder wie Caring Vets-bestuursleden Arabella Burgers en Frederieke Schouten, en belanghebbenden over verbetering van dierenwelzijn en -gezondheid in de kalverhouderij.
Lees hier het artikel: Kanttekeningen bij de kalverhouderij; bezien vanuit het dier.

Met dank aan de KNMvD voor toestemming tot plaatsing van het TvD* artikel op onze site.
* Tijdschrift voor Diergeneeskunde.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2020-02-07_0824.png