Op 26 maart ging Caring Vets in gesprek met een aantal rundveedierenartsen over dierenwelzijn. Het betrof een bezoek aan een intervisiegroep, gefaciliteerd door Boehringer Ingelheim, die ons had uitgenodigd om te komen spreken. Tijdens  deze sessie vonden er interessante discussies plaats over de nadelen van de stijgende melkproductie, over onbedwelmde slacht en over pijn en pijnbestrijding.

Met intervisiegroep Drachten in gesprek
Caring Vets wil niets liever dan het gesprek over dierenwelzijn aanwakkeren, in de maatschappij en in de beroepsgroep. Daarom zochten we een tijdje geleden contact met Boehringer Ingelheim, om te vragen of Caring Vets een rol zou kunnen spelen bij bijeenkomsten van intervisiegroepen. De intervisiegroep rundvee uit Drachten vond dat een goed idee en nodigde ons uit op 26 maart te komen spreken. Het werd een leuke en bevlogen middag onder leiding van voorzitter Dave Fehrmann en discussieleider Jan-Tiete Siebinga.

 

Stijgende melkproductie
Namens Caring Vets trapte Frederieke Schouten af met een presentatie over de mogelijke nadelen van de almaar toenemende melkproductie. Interessant in dit kader is de RDA-zienswijze hierover uit 2006.1 RDA gaf aan dat in 2006 de grenzen nog niet bereikt leken, maar waarschuwde wel voor knelpunten die op de loer lagen bij stijgende melkproductie. Hoe staan we er nu voor? Zijn de gezondheidsproblemen die we zien (klauwproblemen, uierproblemen, negatieve energiebalans) te wijten aan het streven naar koeien die 10.000 kg en meer produceren? Nee, vonden de aanwezigen, zo zwart-wit kunnen we het niet stellen. Op de bedrijven waar het management goed is, wordt hoog geproduceerd en dat zijn meestal juist de bedrijven waar men weinig ziekte ziet. Wel vonden meerdere aanwezigen dat er ergens een grens komt aan wat een koe aankan. Ook werd geopperd dat dierenartsen op de bedrijven met een minder goed management zouden kunnen adviseren een genetisch ander type koe te gaan gebruiken, die wat robuuster en minder ziektegevoelig is. Maar terug naar de stevige koetjes uit 1975, die op jaarbasis zo’n 4600 kg melk gaven, zullen we niet gaan. In 2018 was de gemiddelde melkproductie meer dan 9.000 kg per koe, met enkele bedrijven die op jaarbasis gemiddeld 14.000 kg per koe melken.

 

Onbedwelmde slacht
De tweede spreker van Caring Vets, Karin Reidinga-Fónad, gaf een pijnlijke maar verhelderende presentatie over de welzijnsaspecten van de onbedwelmde slacht bij runderen. Karin maakte duidelijk hoe belangrijk het is dat dierenartsen beseffen dat onbedwelmde slacht vanuit veterinair oogpunt volstrekt onwenselijk is. Zeker bij runderen, bij wie de arteria vertebralis de functie van de arteria carotis overneemt waardoor dieren minutenlang bij bewustzijn kunnen blijven. Onbedwelmd slachten is absoluut niet in het belang van het dier. Hierover bestond geen enkele discussie bij de aanwezigen. Men vroeg zich af of er eigenlijk wel wordt geluisterd naar de adviezen van dierenartsen bij het maken van beleid over dit soort belangrijke onderwerpen.

 

Pijn(stilling)
Monique Driesse van Boehringer Ingelheim Animal Health sloot de middag af. Ze gaf een overzicht van de ontwikkelingen en bewustwording op het gebied van welzijn en pijnmanagement bij koeien en kalveren. Er wordt tegenwoordig veel meer aan pijnbestrijding dan 10-15 jaar geleden en de kennis over pijn en welzijn neemt nog steeds toe. Zo is het tegenwoordig volstrekt gangbaar om pijnbestrijding toe te passen bij het onthoornen van kalveren en na het uitvoeren van een keizersnede. De komende jaren zal hier nog verdere verbetering in komen, denken alle aanwezigen. En dat dat nodig is, liet Monique nog zien aan de hand van onderzoeken bij jonge kalveren, die onder invloed van pijn ‘pessimistischer’ zijn en cognitief achteruit gaan.2 Pijn op jonge leeftijd beïnvloedt ook de ontwikkeling van de dieren.

 

1) RDA Zienswijze Hoogproductief melkvee: grenzen aan groei?

2) Pain and Pessimism: Dairy Calves Exhibit Negative Judgement Bias following Hot-Iron Disbudding
Heather W. Neave, Rolnei R. Daros, João H. C. Costa, Marina A. G. von Keyserlingk, Daniel M. Weary
Published: December 4, 2013