Caring Vet Kees Scheepens was als spreker aanwezig bij de hoorzitting over de rol van de dierenarts met betrekking tot dierenwelzijn van landbouwhuisdieren. Na een korte inleiding door de aanwezigen werden er vragen gesteld door de vaste commissieleden Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit leidde tot een helder beeld van de standpunten van de aanwezige partijen.

De opname van de hoorzitting is hier te zien.

Deelnemers:
Mw. Langelaar (Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde)
Dhr. Scheepens (de Caring Vets)
Dhr. Stegeman (hoogleraar gezondheidszorg landbouwhuisdieren aan de Universiteit Utrecht)
Mw. Koenders-van Gog (Collectief Praktiserende Dierenartsen)
Dhr. Vanthemsche (bestuurder in voedsel- en landbouwsector in België en voorzitter van de commissie-Vanthemsche I en II – wegens ziekte verhinderd

Position papers