Wij hopen op een constructieve dialoog die bijdraagt aan een stevigere rol van de dierenarts in de ontwikkeling naar een duurzame dierhouderij.