Met een open brief aan veehouders reageert dierenartsenorganisatie KNMvD op een ingezonden stuk in de NRC van The Caring Vets. Die vinden dat het dierenwelzijn in gevaar is door de huidige manier waarop vlees en zuivel worden geproduceerd.

Lees verder