Interview in Veearts met Franck Meijboom door Henk ten Have (met toestemming geplaatst)

Er moet tempo op de discussie over de toekomst van de veehouderij en de positie van het dier daarin. Daarin kan de dierenarts een sturende rol hebben als die daarvoor is toegerust en het lef heeft om kleur te bekennen. Dat zegt Franck Meijboom, universitair hoofddocent aan de faculteit Diergeneeskunde en werkzaam bij het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht.

Lees verder