De Limburger – Een groeiend aantal dieren-artsen keert zich tegen het eigen ‘gedoog-beleid’ in de intensieve veehouderij, waarbij dierenwelzijn ondergeschikt lijkt aan economische belangen. Een gesprek met twee bezorgde Limburgse dierenartsen.

Lees het artikel