Zaterdag 21 oktober 2017 vond de oprichtingsvergadering van de Caring Vets plaats in het hoofdgebouw van de faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

Naast informatie over Caring Vets, het voorstellen van het bestuur en het doornemen van de statuten, gaven de verschillende werkgroepen een korte presentatie over hun geplande activiteiten. Professor Thomas Blaha, European Veterinary Specialist in Porcine Health Management en Voorzitter van de T.V.T. (Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz) vertelde over de T.V.T., een vergelijkbare organisatie in Duitsland die al sinds 1985 bestaat.

De middag werd afgesloten door Professor Jan van Hooff, emeritus hoogleraar ethologie en socio-ecologie aan de Universiteit van Utrecht, met een geweldige lezing over de evolutie van emoties ‘De LOL’.

Tevens liet hij het filmpje van Mama zien dat viral is gegaan.

 

Al met al een zeer geslaagde middag!

Het Caring Vets bestuur wil graag alle sprekers en aanwezigen hartelijk bedanken voor hun komst, alsmede de Caring Vet Students voor hun hulp tijdens de bijeenkomst.

Dierenartsen en studenten diergeneeskunde die zich aan willen melden bij Caring Vets, dat kan hier.